1959786_288032058015080_225123579_nIn de meeste onderzoeken over de Zijderoute wordt er veel aandacht besteed aan de belangrijke handel en weinig aandacht aan de dieren die de handel hebben mogelijk gemaakt. Terwijl de dieren een belangrijke rol spelen en vaak voorkomen op objecten in de tentoonstelling “Expeditie Zijderoute” (fig. 1). In mijn onderzoek zal ik deze dieren belichten. Hierbij bekijk ik welke culturele betekenis de dieren voor de mensen hebben gehad en nog steeds hebben.

 

Zes Kamelenfiguurtjes

Figuur 1: Zes Kamelenfiguurtjes

Hierboven ziet u het stereotype dier van een karavaan, maar niet enkel kamelen maakten de handel mogelijk, ook ezels en paarden maakten onderdeel uit van de zijderoute (fig. 2.). Kamelen zijn ideaal voor het reizen onder zware omstandigheden omdat ze 2 weken kunnen overleven zonder water te consumeren. Ook schijnt het dat ze woestijnwinden kunnen voorspellen. Maar kamelen zijn langzaam en worden meestal gebruikt voor het dragen van zware ladingen. Daarom had men meestal de voorkeur voor paarden, alhoewel deze kwetsbaarder waren voor de zware woestijnomstandigheden.

Figuur 2: Koopman met ezel en kameel

Figuur 2: Koopman met ezel en kameel

Ezels werden door de hele Zijderoute gebruikt als pakdieren, kartrekkers of rijdieren. Ondanks dat ze niet zo duur waren als kamelen of paarden, wordt hun waarde uitgedrukt in een aantal manuscripten. Figuur 3 laat een manuscript zien wat gericht is aan een overleden ezel.

Figuur 3: Manuscript aan overleden ezel

Figuur 3: Manuscript aan overleden ezel

Figuur 4 laat zien hoe kamelen waren beladen met goederen voor de Zijderoute reizen. Eerst werd er een deken gelegd om de twee bulten heen. Aan de voor en achterkant van het dekentje worden 2 licht gebogen houten panelen die deel uitmaakten van de beweegbare panels van de traditionele nomadische tent. De grote ronde zadeltassen waren gevuld met goederen en bovenop de tassen lagen rollen van zijde, potten en andere objecten. een klein aapje zit op de achterkant van de kameel.

 

Figuur 4: De manier van bepakken van een kameel

Figuur 4: De manier van bepakken van een kameel

Om achter de betekenis van de dieren te komen, ga ik de iconografie en de huidige handel in dieren bestuderen. Ik hoop veel voorbeelden te vinden waarbij duidelijk is dat dieren een speciale betekenis voor mensen hadden, zoals het manuscript in figuur 3. Uiteindelijk hoop ik op basis van mijn onderzoek een beter beeld te creëren van de betekenis en waarde van dieren rondom de zijderoute in Centraal-Azië.

Advertenties